Jozef Dobroslav Pinka sa viac ako dve desaťročia venuje verejnoprospešným aktivitám. Pomáha viacerým organizáciám s rôznorodou činnosťou vo Zvolene aj na Slovensku. Je členom spoločenstva Štúrov Zvolen. Spoluorganizuje aktivity súvisiace s rozvojom Parku Ľ. Štúra, celoslovenské súťaže v rétorike a žurnalistike. Spolupracuje s odborníkmi na popularizácii histórie mesta Zvolen, Pustého hradu, Zvolenského zámku a Borovej hory. Podieľa sa na kultúrno-spoločenských aktivitách Matice slovenskej. Rozvíja komunitu Zvolen – Fórum na sociálnej sieti Facebook s viac ako ôsmimi tisíckami členov. V lete 2017 organizačne pomohol k poslednej a ziskovej prevádzke zvolenského kúpaliska Neresnica. Je členom Mensa Slovensko, ktorá pomáha vyhľadávať a rozvíjať talentovanú mládež a pracuje na využívaní inteligencie v prospech rozvoja spoločnosti.

V minulosti založil vo Zvolene lokálnu televíziu Stred TV, organizoval tradičné podujatia Rozprávkový les v Kováčovej, ktoré kládli dôraz na klasické slovenské rozprávky. Už ako mládežník sa venoval grafike, programovaniu, vydával školské časopisy, inicioval vznik Mestského detského parlamentu.

Profesionálne podniká v oblasti marketingu. Spolupracoval s renomovanými značkami ako METRO C&C, RedBull Slovensko, Koft, ItalMarket, Absolut, Alcon a veľa ďalších. Je tvorcom viacerých značiek, ako napríklad Ministry of Fun, Zyry Networks, občianskych iniciatív Zvolen – Západ i Zvolen – Sekier a tiež rodinných škôl PinkHarmony. Stal sa systémovým partnerom spoločnosti Google a pomáhal zavádzať nové pracovné postupy v desiatkach slovenských aj nadnárodných spoločnostiach. V rámci tejto činnosti viedol aj školenia pre spoločnosti Whirlpool Čechy a Slovensko, Oriflame Slovensko, Prvá stavebná sporiteľňa, SPŠ J. Murgaša a v ďalších organizáciách.

Niekoľko rokov spolupracuje na rozvoji súkromných škôl PinkHarmony (ZUŠ, Gymnázium, Konzervatórium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva), ktoré založili a vedú jeho rodičia. V súčasnosti navštevuje školy vo Zvolene približne 400 žiakov a zamestnávajú desiatky pedagógov a umelcov. Aktuálne s renomovanými pedagógmi a TV profesionálnmi pripravuje samostatný maturitný odbor Kamera a strih. Tento odbor nadväzuje na činnosti televízie Stred TV, ktorá od začiatku spolupracovala s mladými talentmi a študentmi. Postupne sa transformovala na stredisko odborného vzdelávania v oblasti audiovízie a multimédií.

Jozef Dobroslav Pinka sa hlási k slovenskej národnej identite a  lokálnemu patriotizmu, no zároveň aktívne nadväzuje medzinárodné partnerstvá. Nasleduje odkaz svojho starého otca Jána Mieroslava Pinku, ktorý bol spisovateľom a publicistom. Založil súťaže Štúrov Zvolen, Štúrovo pero, tradíciu Národných výstupov na Pustý hrad, a tiež Parkovú galériu  Ľudovíta Štúra na Námestí vo Zvolene. Po svojich rodičoch, Ingrid a Jozefovi Pinkovcov, a po svojich starých rodičoch Pinkovcov a Lackovcov, prebral náklonnosť k výpočtovej technike, umeniu a menežmentu. Má sestru Júliu. Je ženatý. Vychováva dvoch synov, Jozefa a Jána.